Fall 2019

Pi Mu Epsilon Honorary was held October 28, 2019 and 24 new members were accepted.  Congratulations to all! 

Class of 2020: Doug Christiansen, Dhimiter Cobani, Xuanming Cui, Chelsea De Luca, Sean Harrington, Margar Harutyunyan, Haojing Jia, Jedidah Ngarah, Maimaitili Ruze, Conner Shumway, Cheryl Squires.
Class of 2021: Peixuan Cai, Yanru Chen, Callum Cusinato, Ruoya Ding, Hongxi E, Skylar Ratcliffe, Darren Ricalton, Ethan Roberts, Yu Song, Cameron White.
Class of 2021: Brenden Bready, Edward Towers, Siyuan Zhang.

Fall 2019 PME New Members