Pi Mu Honorary Inducts Ten new Members Spring 2016

Congratulations!

Class of 2016:  Curtis Hurlbut, Bailey O'Keeffe and Maxim Sertl

Class of 2017:  Nicholas Barclay, Kevin Dean, Samuel Downes, Mary (Molly) Lennon, Shuai Xiao, Wenyao Zhang and Huazhen Zhao

Class of 2018:  Allison Macri