PME Honorary Current Membership

Officers Academic Year 2016-2017

 • Yuxi Zhang, President • Madison Rusch, Vice-President

Class of 2017

 • Blaine Ayotte
 • Nicholas Barclay
 • Ioannis Chatzidimitriou
 • Zhengjing Chu
 • Morgan Darby
 • Kevin Dean
 • Samuel Downs
 • Julia Holter
 • Jingru (Reena) Hu
 • Juan Huerta
 • Kristie Kelly
 • Molly Lennon
 • Xuehang Pan
 • Madison Rusch
 • John Tank
 • Haley Taylor
 • Winsome Toroitich
 • Shuai Xiao
 • Wenyao Zhang
 • Huazhen Zhao

Class of 2018

 • Allison Macri
 • Yuxi Zhang