PME Honorary Current Membership

Officers Academic Year 2015-2016

Michael Theobald, President • Paul Beach, Vice-President

Class of 2016

 • Sirius Amerman
 • Josiah Bartlett
 • Matthew Bauer
 • Paul Beach
 • Rachel Bickauskas
 • Collin Browse
 • Yibei Chen
 • Caroline Crandall
 • Spencer DeCinque
 • Hannah Durant
 • Jesse Fortier
 • Janelle Fredericks
 • Sven Gustafson 
 • Curtis Hurlbut
 • Ruoshi Li
 • Nanjiang Liu 
 • Xiaoying Lu 
 • Ross McMullan
 • Matthew Monhart
 • Bailey O'Keeffe
 • Qingyue Pan
 • Sijia (Scarlett) Qi
 • Lauren Quattrocchi
 • Colton Ransom
 • Kersey Reed
 • Bayard Roberts
 • Danielle Scanlon
 • Robert Schmitz
 • Maxim Sertl
 • Parker Sultzer
 • Zachary Sutton-Giglia
 • Michael Theobald
 • Son Vuong 
 • Justin Ward
 • Kelsey West
 • Youjia Yan
 • Yunsi Yang

Class of 2017

 • Blaine Ayotte
 • Nicholas Barclay
 • Ioannis Chatzidimitriou
 • Zhengjing Chu
 • Morgan Darby
 • Kevin Dean
 • Samuel Downs
 • Julia Holter
 • Jingru (Reena) Hu
 • Juan Huerta
 • Kristie Kelly
 • Molly Lennon
 • Xuehang Pan
 • Madison Rusch
 • John Tank
 • Haley Taylor
 • Winsome Toroitich
 • Zhong Xin (Josey) Wang
 • Shuai Xiao
 • Wenyao Zhang
 • Huazhen Zhao

Class of 2018

 • Allison Macri
 • Yuxi Zhang