Associate Professor and Department Chair
Piskor Hall 18A
lrohlfsen@stlawu.edu | (315) 229-5395
Associate Professor Sociology
Piskor Hall 216
massefa@stlawu.edu | (315) 229-5237
Visiting Assistant Professor
Piskor 103
kgagne@stlawu.edu | (315) 229-5101
Assistant Professor Sociology
Piskor Hall 103
xhou@stlawu.edu | (315) 229-5109
Visiting Instructor
Piskor 113
Visiting Instructor
Piskor 205
dmclane@stlawu.edu | (315) 229-5230
Adjunct Faculty
82 Park Street 204
fmolk@stlawu.edu | (315) 229-5653
Associate Professor
Piskor Hall 209
koneil@stlawu.edu | (315) 229-5472

Retired

Emeritus Professor, Sociology
18 Piskor Hall
tjames@stlawu.edu | (315) 229-5972
Associate Professor Sociology
Piskor Hall 206